This BrandYourself profile is automatically optimized to show up high in Google

bơm định lượng hóa chất

bơm định lượng hóa chất's Bio:

một máy bơm định lượng di chuyển một lượng chất lỏng chính xác trong một khoảng thời gian xác định, cung cấp tốc độ dòng thể tích chính xác .Việc cung cấp chất lỏng trong tốc độ dòng chảy có thể điều chỉnh chính xác đôi khi được gọi là định lượng. Thuật ngữ "bơm định lượng" dựa trên ứng dụng hoặc sử dụng thay vì loại bơm chính xác được sử dụng, mặc dù một vài loại máy bơm phù hợp hơn nhiều so với hầu hết các loại máy bơm khác. Mặc dù bom dinh luong hoa chat có thể bơm nước , chúng thường được sử dụng để bơm hóa chất , dung dịch hoặc các chất lỏng khác. Nhiều bơm định lượng được đánh giá để có thể bơm vào áp suất xả cao . Chúng thường được thực hiện để đo lưu lượng ở tốc độ dòng chảy thực tế không đổi (khi tính trung bình theo thời gian) trong phạm vi rộng áp lực xả (đầu ra). Các nhà sản xuất cung cấp cho mỗi mô hình máy bơm định lượng của họ với mức áp suất xả tối đa mà mỗi mô hình bơm định lượng giá rẻđược đảm bảo để có thể bơm được. Một kỹ sư, nhà thiết kế hoặc người sử dụng phải đảm bảo rằng áp suất và nhiệt độ xếp hạng và các vật liệu bơm ướt tương thích với ứng dụng và loại chất lỏng được bơm. bơm định lượng hóa chất Hầu hết các máy bơm định lượng đều có đầu bơm và động cơ . Chất lỏng được bơm đi qua đầu bơm, đi qua một đường vào và đi qua một đường ra. Động cơ thường là động cơ điện dẫn động đầu bơm.
© 2020 BrandYourself - Manage your online reputation